dimecres, 29 d’abril de 2009

REUNIÓ DE SOCIS

Entre dilluns i dimarts hi ha hagut alguns canvis significatius que aconsellen que celebrem una reunió de socis el més aviat possible.

En primer lloc, el dilluns se'ns va donar un CIF, la qual cosa permet legalitzar moltes coses que teniem pendent, com ara l'obertura d'un compte bancari a nom del club (entre altres coses, per cobrar la subvenció de l'Ajuntament així com les quotes dels socis, pagar el curset d'iniciació, etc). El CIF també ens permetrà ser reconeguts com a entitat esportiva al municipi, i podrem també federar els socis.

En segon lloc, el dimarts el president del club va ser convocat a una reunió a la seu de la Federació Catalana d'Esgrima (FEC) a fi de tractar diversos temes, entre els quals destacava l'elecció d'una nova junta directiva per a la Federació. Però també es va parlar d'altres temes que convindria comunicar a la resta de socis. És per això que mirarem de convocar una reunió de socis el més aviat possible.

A més, hi ha hagut algunes modificacions en el calendari de competicions pel que respecte a la Copa Catalunya en absoluts, tant pel que fa a espasa femenina (EF) com a espasa masculina (EM). Hem de moure ràpidament les sol·licituds de federació per tal de poder competir. Des d'aquí us animem a tots a participar en aquesta competició (recordeu que un club que participa en competicions sempre pot optar a més ajuts per temes com ara la compra de material, etc).

Aquells que ens heu comunicat la vostra intenció de fer-vos socis del SAO un cop acabat el curset d'iniciació potser també hi haurieu d'assistir. És el club de tots, i tothom ha de poder participar-hi.

NOM DEL CLUB

A petició del Consell Català de l'Esport, hem modificat els estatuts del club per tal de canviar-ne el nom, que passa de "Sala d'Armes de l'Onyar" a denominar-se oficialment Club d'Esgrima Sala d'Armes de l'Onyar.

Aquest canvi era necessari a fi que l'esmentat Consell ens reconegués com a entitat esportiva, i ens sembla correcte perquè deixa ben clar quin esport practiquem.

Malgrat el canvi de nom, per a nosaltres seguirà sent, símplement, el SAO.

dimarts, 7 d’abril de 2009